ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา ดึง ดร.เอ้ ร่วมทัพขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษา และทีมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงกัลยาในโอกาสครบรอบ 3 ปี และก้าวสู่ปีที่ 4 “ก้าวสู่ปีที่ 4 #ครูกัลยา วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล

ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมแสดงความยินดีและขึ้นกล่าวให้นโยบายด้วย โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากภายในงานจะได้รับฟังแผนการขับเคลื่อนนโยบายในการก้าวสู่ปีที่ 4 ของ ดร.คุณหญิงกัลยา ที่ปรึกษา และทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ดร.สุภัทร จำปาทอง ดร.ศุภชัย ศรีหล้า นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ดร.อรรถพล สังขวาสี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช แล้วยังได้เชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นักปฏิรูปการศึกษา

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จะมาเป็นคีย์แมนคนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงานภายใต้นโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยาด้วย

นางดรุณวรรณกล่าวต่อว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการโดย ดร.คุณหญิงกัลยา ได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา จนมีผลงานปรากฏเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะนโยบาย CODING ซึ่งคุณหญิงกัลยาได้ผลักดันให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ ให้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เรียน CODING ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการใช้กระบวนการคิด เพื่อเตรียมเยาวชนของไทยสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ไม่นับรวมนโยบายและโครงการอื่น ๆ ของคุณหญิงกัลยา ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาอีกมากมายที่เกิดขึ้น อาทิ นโยบายการศึกษาพิเศษ นโยบายการอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 การขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ

รวมไปถึงการพลิกโฉมอาชีวะเกษตร ด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) จนเกิดหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำฯ หรือ “ชลกร” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

“ตลอด 3 ปี คุณหญิงกัลยาทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาไปที่ตัวเด็กโดยตรง ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ของคุณหญิงกัลยา เป็นที่น่ายินดีว่า ดร.สุชัชวีร์ จะเข้ามาช่วยทำงานและผลักดันนโยบายโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง PLUGGED CODING เพื่อวางรากฐานการศึกษาให้กับเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล และสร้างเด็กไทยให้มีศักยภาพเหมาะสมสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่มีความผันผวนไม่แน่นอน และต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อน” นางดรุณวรรณ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ kytire.com

UFA Slot

Releated